Fasádní žaluzie

Fasádní žaluzie je určená pro předsazenou montáž na plášť budovy. Tento způsob montáže se používá u budov, kde není možné namontovat žaluzie standardním způsobem z důvodu malé tloušťky pláště (zdiva) nebo nevhodného podkladu pro standardní montáž. Venkovní žaluzie je namontována v samonosném extrudovaném krytu, který tvoří s kulatými masivními vodícími profily rám žaluzie. Žaluzii je možno namontovat na budovu pouze pomocí speciálních držáků vodících profilů.Do tohoto systému lze požít všechny typy našich žaluzií, které mají vedení lamel ve vodících profilech, tedy lamely s vodícími kolíky.

VENKOVNÍCH ŽALUZIE DOSTUPNÉ V PROVEDENÍ FASÁDNÍ ŽALUZIE:

C-80, C-65 (lamely ve tvaru C)
Z-90, Z-70 (lamely ve tvaru Z)
S-90 (lamely ve tvaru S)
F-80 s vodícím profilem (lamely ve tvaru F)


PŘEDNOSTI FASÁDNÍCH ŽALUZIÍ

  • zajímavý architektonický prvek na fasády
  • nemá vliv na tepelnou izolaci stavby (nevznikají tepelné mosty)
  • instalace bez rizika zatékání do stavby

DETAIL

ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ

  • motorem

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY


Typ ovládání                                                     Minimální šířka žaluzie                                              Maximální plocha žaluzie

motor                                                                 600 mm                                                                      11m2

Maximální šířka žaluzie                                   3500 mm

Maximální výška žaluzie                                 4000 mm (dle výšky krytu)

Maximální šířka spojených žaluzií                 8 bm


DŮLEŽITÁ INFORMACE

Místo pro kotvení držáků fasádních žaluzií musí být vyhovující s ohledem na váhu fasádní žaluzie a zatížení, které namontovaná žaluzie na podklad vyvine. Celá žaluzie (se dvěma vodícími profily) může mít šířku max. 3500 mm. Jednotlivé žaluzie lze napojovat, ale musí být dodržena podmínka max. vzdálenosti vodících profilů 3500 mm.


REFERENCE


PODOBNÉ PRODUKTY