Fasádní žaluzie a samonosné systémy


1. FASÁDNÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE

Jedná se o předsazenou montáž venkovní žaluzie na fasádní plášť budovy.Žaluzie je namontována do samonosného extrudovaného krytu, který tvoří s kulatými masivními vodícími profily rám žaluzie. Žaluzii je možno namontovat na budovu pouze pomocí speciálních držáků vodících profilů.Do tohoto systému lze použít všechny typy našich žaluzií, které mají vedení lamel ve vodících profilech, tedy lamely s vodícími kolíky.

Přednosti fasádních žaluzií:

  • Jsou vhodné pro fasádní pláště, kde není možné namontovat žaluzie standardním způsobem z důvodu malé tloušťky pláště nebo nevhodného podkladu pro standardní montáž
  • nemají vliv na tepelnou izolaci stavby
  • instalace bez rizika zatékání do stavby
  • jsou výrazným architektonickým prvkem na fasádě

2. SAMONOSNÝ SYSTÉM STF 1

Venkovní žaluzie se samonosným systém STF 1 je určena pro montáž do okenního rámu, kdy žaluzie s masivními vodícími profily tvoří jeden celek, který se na stavbě montuje současně. U systému STF 1 jsou vodící profily přiznané (viditelné), ale kotevní prvky jsou skryté. Tento systém montáže je velice variabilní, protože je možné žaluzii montovat s hliníkovým krytem, bez krytu (žaluzie je skrytá v připravené kapse pod fasádou) nebo s podomítkovým krytem ISO-KASTL.

Přednosti samonosných systémů STF 1:

  • rychlejší montáž (montáž žaluzií na okna ve výrobním závodě)
  • minimální čas strávený na stavbě
  • větší variabilita ve způsobech montáže na budově

3. SAMONOSNÝ SYSTÉM STF 2

Venkovní žaluzie se samonosným systém STF 2 je určena pro montáž na okenní rám. Žaluzie s vodícími profily tvoří jeden celek, který se na stavbě montuje současně. U systému STF 2 jsou masivní vodící profily žaluzie určené pro zapravení do izolace fasády a kotevní prvky jsou rovněž skryté.Do vodících profilů se po namontování na rám okna vkládá hliníková nebo plastová vložka, která správně vede vodící kolíky lamel.Tento systém montáže je velice variabilní, protože je možné žaluzii montovat s hliníkovým krytem, bez krytu (žaluzie je skrytá v připravené kapse pod fasádou) nebo s podomítkovým krytem ISO-KASTL.

Přednosti samonosných systémů STF 2:

- rychlejší montáž (montáž žaluzií na okna ve výrobním závodě)
- minimální čas strávený na stavbě
- větší variabilita ve způsobech montáže na budově


4. SAMONOSNÝ SYSTÉM STL

Samonosný systém STL se dvěma masivními vodícími profily je určený pro rychlou montáž venkovní žaluzie do připravené kapsy pod fasádou. Venkovní žaluzie je pevně spojená s vodícími profily pomocí speciálních držáků a tvoří tak jeden samonosný celek, který se namontuje současně. Vodící profily žaluzie jsou po namontování doplněny plastovou nebo hliníkovou vložkou, která zabezpečuje správné vedení vodících kolíků lamel.

Přednost samonosných systémů STL:

  • rychlá a méně nákladná montáž venkovní žaluzie
  • není nutnosti zásahu do okenního rámu